Prostszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • pro
 • stszy
 • pros
 • tszy

Głoski 7

 • p
 • r
 • o
 • s
 • t
 • sz
 • y

Litery 8

 • P
 • r
 • o
 • s
 • t
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):prostszyprostsi/prostsze
Dopełniacz (kogo? czego?):prostszegoprostszych
Celownik (komu? czemu?):prostszemuprostszym
Biernik (kogo? co?):prostszego/prostszyprostszych/prostsze
Narzędnik (z kim? z czym?):prostszymprostszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):prostszymprostszych
Wołacz (hej!):prostszyprostsi/prostsze

Komentarze