Prosty

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • pros
 • ty
 • pro
 • sty

Głoski 6

 • p
 • r
 • o
 • s
 • t
 • y

Litery 6

 • P
 • r
 • o
 • s
 • t
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):prostyprości/proste
Dopełniacz (kogo? czego?):prostegoprostych
Celownik (komu? czemu?):prostemuprostym
Biernik (kogo? co?):prostego/prostyprostych/proste
Narzędnik (z kim? z czym?):prostymprostymi
Miejscownik (o kim? o czym?):prostymprostych
Wołacz (hej!):prostyprości/proste

Komentarze