Przecinali

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: przeciąć

Sylaby 4

 • prze
 • ci
 • na
 • li

Głoski 9

 • p
 • rz
 • e
 • ci
 • i
 • n
 • a
 • l
 • i

Litery 10

 • P
 • r
 • z
 • e
 • c
 • i
 • n
 • a
 • l
 • i

Komentarze