Przeczytałeś

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: przeczytać

Sylaby 4

 • prze
 • czy
 • ta
 • łeś

Głoski 10

 • p
 • rz
 • e
 • cz
 • y
 • t
 • a
 • ł
 • e
 • ś

Litery 12

 • P
 • r
 • z
 • e
 • c
 • z
 • y
 • t
 • a
 • ł
 • e
 • ś

Komentarze