Przedszkole

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • przed
 • szko
 • le
 • przed
 • szkole

Głoski 9

 • p
 • rz
 • e
 • d
 • sz
 • k
 • o
 • l
 • e

Litery 11

 • P
 • r
 • z
 • e
 • d
 • s
 • z
 • k
 • o
 • l
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):przedszkoleprzedszkola
Dopełniacz (kogo? czego?):przedszkolaprzedszkoli
Celownik (komu? czemu?):przedszkoluprzedszkolom
Biernik (kogo? co?):przedszkoleprzedszkola
Narzędnik (z kim? z czym?):przedszkolemprzedszkolami
Miejscownik (o kim? o czym?):przedszkoluprzedszkolach
Wołacz (hej!):przedszkoleprzedszkola

Komentarze