Przespał

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: przespać

Sylaby 2

 • prze
 • spał
 • przes
 • pał

Głoski 7

 • p
 • rz
 • e
 • s
 • p
 • a
 • ł

Litery 8

 • P
 • r
 • z
 • e
 • s
 • p
 • a
 • ł

Komentarze