Prześpię

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: przespać

Sylaby 2

 • prze
 • śpię
 • prześ
 • pię

Głoski 6

 • p
 • rz
 • e
 • ś
 • pi
 • ę

Litery 8

 • P
 • r
 • z
 • e
 • ś
 • p
 • i
 • ę

Komentarze