Przestańcie

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: przestać

Sylaby 3

 • prze
 • stań
 • cie
 • przes
 • ta
 • ńcie
 • przes
 • tań
 • cie

Głoski 9

 • p
 • rz
 • e
 • s
 • t
 • a
 • ń
 • ci
 • e

Litery 11

 • P
 • r
 • z
 • e
 • s
 • t
 • a
 • ń
 • c
 • i
 • e

Komentarze