Przetrzyj

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: przetrzeć

Sylaby 2

 • prze
 • trzyj
 • przet
 • rzyj

Głoski 7

 • p
 • rz
 • e
 • t
 • rz
 • y
 • j

Litery 9

 • P
 • r
 • z
 • e
 • t
 • r
 • z
 • y
 • j

Komentarze