Przyjechał

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: przyjechać

Sylaby 3

 • przy
 • je
 • chał

Głoski 8

 • p
 • rz
 • y
 • j
 • e
 • ch
 • a
 • ł

Litery 10

 • P
 • r
 • z
 • y
 • j
 • e
 • c
 • h
 • a
 • ł

Komentarze