Przyjemny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • przy
 • je
 • mny
 • przy
 • jem
 • ny

Głoski 8

 • p
 • rz
 • y
 • j
 • e
 • m
 • n
 • y

Litery 9

 • P
 • r
 • z
 • y
 • j
 • e
 • m
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):przyjemnyprzyjemni/przyjemne
Dopełniacz (kogo? czego?):przyjemnegoprzyjemnych
Celownik (komu? czemu?):przyjemnemuprzyjemnym
Biernik (kogo? co?):przyjemnego/przyjemnyprzyjemnych/przyjemne
Narzędnik (z kim? z czym?):przyjemnymprzyjemnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):przyjemnymprzyjemnych
Wołacz (hej!):przyjemnyprzyjemni/przyjemne

Komentarze