Przyszłaś

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: przyjść

Sylaby 2

 • przy
 • szłaś
 • przysz
 • łaś

Głoski 7

 • p
 • rz
 • y
 • sz
 • ł
 • a
 • ś

Litery 9

 • P
 • r
 • z
 • y
 • s
 • z
 • ł
 • a
 • ś

Komentarze