Przyszło

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: przyjść

Sylaby 2

 • przy
 • szło
 • przysz
 • ło

Głoski 6

 • p
 • rz
 • y
 • sz
 • ł
 • o

Litery 8

 • P
 • r
 • z
 • y
 • s
 • z
 • ł
 • o

Komentarze