Puchata

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • pu
 • cha
 • ta

Głoski 6

 • p
 • u
 • ch
 • a
 • t
 • a

Litery 7

 • P
 • u
 • c
 • h
 • a
 • t
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):puchatapuchate
Dopełniacz (kogo? czego?):puchatejpuchatych
Celownik (komu? czemu?):puchatejpuchatym
Biernik (kogo? co?):puchatąpuchate
Narzędnik (z kim? z czym?):puchatąpuchatymi
Miejscownik (o kim? o czym?):puchatejpuchatych
Wołacz (hej!):puchatapuchate

Komentarze