Restauracja

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 4

 • re
 • stau
 • ra
 • cja
 • re
 • stau
 • rac
 • ja
 • res
 • tau
 • rac
 • ja

Głoski 11

 • r
 • e
 • s
 • t
 • a
 • u
 • r
 • a
 • c
 • j
 • a

Litery 11

 • R
 • e
 • s
 • t
 • a
 • u
 • r
 • a
 • c
 • j
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):restauracjarestauracje
Dopełniacz (kogo? czego?):restauracjirestauracji
Celownik (komu? czemu?):restauracjirestauracjom
Biernik (kogo? co?):restauracjęrestauracje
Narzędnik (z kim? z czym?):restauracjąrestauracjami
Miejscownik (o kim? o czym?):restauracjirestauracjach
Wołacz (hej!):restauracjorestauracje

Komentarze