Robił

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: robić

Sylaby 2

 • ro
 • bił

Głoski 5

 • r
 • o
 • b
 • i
 • ł

Litery 5

 • R
 • o
 • b
 • i
 • ł

Komentarze