Rodzic

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • ro
 • dzic

Głoski 5

 • r
 • o
 • dz
 • i
 • c

Litery 6

 • R
 • o
 • d
 • z
 • i
 • c

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):rodzicrodzice
Dopełniacz (kogo? czego?):rodzicarodziców
Celownik (komu? czemu?):rodzicowirodzicom
Biernik (kogo? co?):rodzicarodziców
Narzędnik (z kim? z czym?):rodzicemrodzicami
Miejscownik (o kim? o czym?):rodzicurodzicach
Wołacz (hej!):rodzicurodzice

Komentarze

~ Kdoman
1/12/24, 7:46 AM
Wołacz o! A nie hej!