Roślina

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • ro
 • śli
 • na
 • roś
 • li
 • na

Głoski 7

 • r
 • o
 • ś
 • l
 • i
 • n
 • a

Litery 7

 • R
 • o
 • ś
 • l
 • i
 • n
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):roślinarośliny
Dopełniacz (kogo? czego?):roślinyroślin
Celownik (komu? czemu?):roślinieroślinom
Biernik (kogo? co?):roślinęrośliny
Narzędnik (z kim? z czym?):roślinąroślinami
Miejscownik (o kim? o czym?):roślinieroślinach
Wołacz (hej!):roślinorośliny

Komentarze