Równy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • rów
 • ny
 • wny

Głoski 5

 • r
 • ó
 • w
 • n
 • y

Litery 5

 • R
 • ó
 • w
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):równyrówni/równe
Dopełniacz (kogo? czego?):równegorównych
Celownik (komu? czemu?):równemurównym
Biernik (kogo? co?):równego/równyrównych/równe
Narzędnik (z kim? z czym?):równymrównymi
Miejscownik (o kim? o czym?):równymrównych
Wołacz (hej!):równyrówni/równe

Komentarze