Ruda

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

  • ru
  • da

Głoski 4

  • r
  • u
  • d
  • a

Litery 4

  • R
  • u
  • d
  • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):rudarude
Dopełniacz (kogo? czego?):rudejrudych
Celownik (komu? czemu?):rudejrudym
Biernik (kogo? co?):rudąrude
Narzędnik (z kim? z czym?):rudąrudymi
Miejscownik (o kim? o czym?):rudejrudych
Wołacz (hej!):rudarude

Komentarze