Rysowałyście

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: rysować

Sylaby 5

 • ry
 • so
 • wa
 • ły
 • ście
 • ry
 • so
 • wa
 • łyś
 • cie

Głoski 11

 • r
 • y
 • s
 • o
 • w
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • ci
 • e

Litery 12

 • R
 • y
 • s
 • o
 • w
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • c
 • i
 • e

Komentarze