Rzeczownik

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • rze
 • czo
 • wnik
 • rze
 • czow
 • nik

Głoski 8

 • rz
 • e
 • cz
 • o
 • w
 • n
 • i
 • k

Litery 10

 • R
 • z
 • e
 • c
 • z
 • o
 • w
 • n
 • i
 • k

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):rzeczownikrzeczowniki
Dopełniacz (kogo? czego?):rzeczownikarzeczowników
Celownik (komu? czemu?):rzeczownikowirzeczownikom
Biernik (kogo? co?):rzeczownikrzeczowniki
Narzędnik (z kim? z czym?):rzeczownikiemrzeczownikami
Miejscownik (o kim? o czym?):rzeczownikurzeczownikach
Wołacz (hej!):rzeczownikurzeczowniki

Komentarze