Samochód

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • sa
 • mo
 • chód

Głoski 7

 • s
 • a
 • m
 • o
 • ch
 • ó
 • d

Litery 8

 • S
 • a
 • m
 • o
 • c
 • h
 • ó
 • d

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):samochódsamochody
Dopełniacz (kogo? czego?):samochodusamochodów
Celownik (komu? czemu?):samochodowisamochodom
Biernik (kogo? co?):samochódsamochody
Narzędnik (z kim? z czym?):samochodemsamochodami
Miejscownik (o kim? o czym?):samochodziesamochodach
Wołacz (hej!):samochodziesamochody

Komentarze