Schowalibyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: schować

Sylaby 5

 • scho
 • wa
 • li
 • byś
 • my
 • scho
 • wa
 • li
 • by
 • śmy

Głoski 12

 • s
 • ch
 • o
 • w
 • a
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Litery 13

 • S
 • c
 • h
 • o
 • w
 • a
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Komentarze