Siano

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • sia
 • no

Głoski 4

 • si
 • a
 • n
 • o

Litery 5

 • S
 • i
 • a
 • n
 • o

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):sianosiana
Dopełniacz (kogo? czego?):sianasian
Celownik (komu? czemu?):sianusianom
Biernik (kogo? co?):sianosiana
Narzędnik (z kim? z czym?):sianemsianami
Miejscownik (o kim? o czym?):sianiesianach
Wołacz (hej!):sianosiana

Komentarze