Siedziałyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Sylaby 4

 • sie
 • dzia
 • ły
 • śmy
 • sie
 • dzia
 • łyś
 • my

Głoski 9

 • si
 • e
 • dzi
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y

Litery 12

 • S
 • i
 • e
 • d
 • z
 • i
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y

Komentarze