Siła

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

  • si
  • ła

Głoski 4

  • s
  • i
  • ł
  • a

Litery 4

  • S
  • i
  • ł
  • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):siłasiły
Dopełniacz (kogo? czego?):siłysił
Celownik (komu? czemu?):silesiłom
Biernik (kogo? co?):siłęsiły
Narzędnik (z kim? z czym?):siłąsiłami
Miejscownik (o kim? o czym?):silesiłach
Wołacz (hej!):siłosiły

Komentarze