Silniejsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 3

 • sil
 • niej
 • sza
 • si
 • lnie
 • jsza
 • sil
 • nie
 • jsza

Głoski 8

 • si
 • i
 • l
 • ni
 • e
 • j
 • sz
 • a

Litery 10

 • S
 • i
 • l
 • n
 • i
 • e
 • j
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):silniejszasilniejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):silniejszejsilniejszych
Celownik (komu? czemu?):silniejszejsilniejszym
Biernik (kogo? co?):silniejsząsilniejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):silniejsząsilniejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):silniejszejsilniejszych
Wołacz (hej!):silniejszasilniejsze

Komentarze