Silny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • sil
 • ny
 • si
 • lny

Głoski 5

 • si
 • i
 • l
 • n
 • y

Litery 5

 • S
 • i
 • l
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):silnysilni/silne
Dopełniacz (kogo? czego?):silnegosilnych
Celownik (komu? czemu?):silnemusilnym
Biernik (kogo? co?):silnego/silnysilnych/silne
Narzędnik (z kim? z czym?):silnymsilnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):silnymsilnych
Wołacz (hej!):silnysilni/silne

Komentarze