Siostra

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • sio
 • stra
 • sios
 • tra

Głoski 6

 • si
 • o
 • s
 • t
 • r
 • a

Litery 7

 • S
 • i
 • o
 • s
 • t
 • r
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):siostrasiostry
Dopełniacz (kogo? czego?):siostrysióstr
Celownik (komu? czemu?):siostrzesiostrom
Biernik (kogo? co?):siostręsiostry
Narzędnik (z kim? z czym?):siostrąsiostrami
Miejscownik (o kim? o czym?):siostrzesiostrach
Wołacz (hej!):siostrosiostry

Komentarze