Słuchało

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: słuchać

Sylaby 3

 • słu
 • cha
 • ło

Głoski 7

 • s
 • ł
 • u
 • ch
 • a
 • ł
 • o

Litery 8

 • S
 • ł
 • u
 • c
 • h
 • a
 • ł
 • o

Komentarze