Słuchanie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • słu
 • cha
 • nie

Głoski 7

 • s
 • ł
 • u
 • ch
 • a
 • ni
 • e

Litery 9

 • S
 • ł
 • u
 • c
 • h
 • a
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):słuchanie
Dopełniacz (kogo? czego?):słuchania
Celownik (komu? czemu?):słuchaniu
Biernik (kogo? co?):słuchanie
Narzędnik (z kim? z czym?):słuchaniem
Miejscownik (o kim? o czym?):słuchaniu
Wołacz (hej!):słuchanie

Komentarze