Smaczny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • smacz
 • ny
 • sma
 • czny

Głoski 6

 • s
 • m
 • a
 • cz
 • n
 • y

Litery 7

 • S
 • m
 • a
 • c
 • z
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):smacznysmaczne
Dopełniacz (kogo? czego?):smacznegosmacznych
Celownik (komu? czemu?):smacznemusmacznym
Biernik (kogo? co?):smacznego/smacznysmaczne
Narzędnik (z kim? z czym?):smacznymsmacznymi
Miejscownik (o kim? o czym?):smacznymsmacznych
Wołacz (hej!):smacznysmaczne

Komentarze