Śmiejesz się

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: śmiać się

Sylaby 2

 • śmie
 • jesz się

Głoski 7

 • ś
 • mi
 • e
 • j
 • e
 • sz si
 • ę

Litery 12

 • Ś
 • m
 • i
 • e
 • j
 • e
 • s
 • z
 • s
 • i
 • ę

Komentarze