Spędziliśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: spędzić

Sylaby 4

 • spę
 • dzi
 • li
 • śmy
 • spę
 • dzi
 • liś
 • my

Głoski 10

 • s
 • p
 • ę
 • dzi
 • i
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Litery 11

 • S
 • p
 • ę
 • d
 • z
 • i
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Komentarze