Śpię

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: spać

Sylaby 1

  • śpię

Głoski 3

  • ś
  • pi
  • ę

Litery 4

  • Ś
  • p
  • i
  • ę

Komentarze