Śpiewa

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: śpiewać

Sylaby 2

 • śpie
 • wać

Głoski 6

 • ś
 • pi
 • e
 • w
 • a
 • ć

Litery 6

 • Ś
 • p
 • i
 • e
 • w
 • a

Komentarze