Śpiewałeś

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: śpiewać

Sylaby 3

 • śpie
 • wa
 • łeś

Głoski 8

 • ś
 • pi
 • e
 • w
 • a
 • ł
 • e
 • ś

Litery 9

 • Ś
 • p
 • i
 • e
 • w
 • a
 • ł
 • e
 • ś

Komentarze