Spodnie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: niemęskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • spo
 • dnie
 • spod
 • nie

Głoski 6

 • s
 • p
 • o
 • d
 • ni
 • e

Litery 7

 • S
 • p
 • o
 • d
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):spodnie
Dopełniacz (kogo? czego?):spodni
Celownik (komu? czemu?):spodniom
Biernik (kogo? co?):spodnie
Narzędnik (z kim? z czym?):spodniami
Miejscownik (o kim? o czym?):spodniach
Wołacz (hej!):spodnie

Komentarze