Spodobałyby się

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: spodobać się

Sylaby 5

 • spo
 • do
 • ba
 • ły
 • by się

Głoski 12

 • s
 • p
 • o
 • d
 • o
 • b
 • a
 • ł
 • y
 • b
 • y si
 • ę

Litery 15

 • S
 • p
 • o
 • d
 • o
 • b
 • a
 • ł
 • y
 • b
 • y
 • s
 • i
 • ę

Komentarze