Sprzątali

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: sprzątać

Sylaby 3

 • sprzą
 • ta
 • li

Głoski 8

 • s
 • p
 • rz
 • ą
 • t
 • a
 • l
 • i

Litery 9

 • S
 • p
 • r
 • z
 • ą
 • t
 • a
 • l
 • i

Komentarze