Srebrzysty

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • sre
 • brzy
 • sty
 • sreb
 • rzys
 • ty
 • sreb
 • rzy
 • sty

Głoski 9

 • s
 • r
 • e
 • b
 • rz
 • y
 • s
 • t
 • y

Litery 10

 • S
 • r
 • e
 • b
 • r
 • z
 • y
 • s
 • t
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):srebrzystysrebrzyści/srebrzyste
Dopełniacz (kogo? czego?):srebrzystegosrebrzystych
Celownik (komu? czemu?):srebrzystemusrebrzystym
Biernik (kogo? co?):srebrzystego/srebrzystysrebrzystych/srebrzyste
Narzędnik (z kim? z czym?):srebrzystymsrebrzystymi
Miejscownik (o kim? o czym?):srebrzystymsrebrzystych
Wołacz (hej!):srebrzystysrebrzyści/srebrzyste

Komentarze