Stało

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: stać

Sylaby 2

 • sta
 • ło

Głoski 5

 • s
 • t
 • a
 • ł
 • o

Litery 5

 • S
 • t
 • a
 • ł
 • o

Komentarze