Stara

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • sta
 • ra

Głoski 5

 • s
 • t
 • a
 • r
 • a

Litery 5

 • S
 • t
 • a
 • r
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):starastare
Dopełniacz (kogo? czego?):starejstarych
Celownik (komu? czemu?):starejstarym
Biernik (kogo? co?):starąstare
Narzędnik (z kim? z czym?):starąstarymi
Miejscownik (o kim? o czym?):starejstarych
Wołacz (hej!):starastare

Komentarze