Starsi

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • star
 • si
 • sta
 • rsi

Głoski 6

 • s
 • t
 • a
 • r
 • si
 • i

Litery 6

 • S
 • t
 • a
 • r
 • s
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):starszystarsi
Dopełniacz (kogo? czego?):starszegostarszych
Celownik (komu? czemu?):starszemustarszym
Biernik (kogo? co?):starszegostarszych
Narzędnik (z kim? z czym?):starszymstarszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):starszymstarszych
Wołacz (hej!):starszystarsi

Komentarze