Suchutki

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • su
 • chu
 • tki
 • su
 • chut
 • ki

Głoski 7

 • s
 • u
 • ch
 • u
 • t
 • k
 • i

Litery 8

 • S
 • u
 • c
 • h
 • u
 • t
 • k
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):suchutkisuchutcy/suchutkie
Dopełniacz (kogo? czego?):suchutkiegosuchutkich
Celownik (komu? czemu?):suchutkiemusuchutkim
Biernik (kogo? co?):suchutkiego/suchutkisuchutkich/suchutkie
Narzędnik (z kim? z czym?):suchutkimsuchutkimi
Miejscownik (o kim? o czym?):suchutkimsuchutkich
Wołacz (hej!):suchutkisuchutcy/suchutkie

Komentarze