Szalejesz

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: szaleć

Sylaby 3

 • sza
 • le
 • jesz

Głoski 7

 • sz
 • a
 • l
 • e
 • j
 • e
 • sz

Litery 9

 • S
 • z
 • a
 • l
 • e
 • j
 • e
 • s
 • z

Komentarze