Szara

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • sza
 • ra

Głoski 4

 • sz
 • a
 • r
 • a

Litery 5

 • S
 • z
 • a
 • r
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):szaraszare
Dopełniacz (kogo? czego?):szarejszarych
Celownik (komu? czemu?):szarejszarym
Biernik (kogo? co?):szarąszare
Narzędnik (z kim? z czym?):szarąszarymi
Miejscownik (o kim? o czym?):szarejszarych
Wołacz (hej!):szaraszare

Komentarze