Szkolny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Sylaby 2

 • szkol
 • ny
 • szko
 • lny

Głoski 6

 • sz
 • k
 • o
 • l
 • n
 • y

Litery 7

 • S
 • z
 • k
 • o
 • l
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):szkolnyszkolni/szkolne
Dopełniacz (kogo? czego?):szkolnegoszkolnych
Celownik (komu? czemu?):szkolnemuszkolnym
Biernik (kogo? co?):szkolnego/szkolnyszkolnych/szkolne
Narzędnik (z kim? z czym?):szkolnymszkolnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):szkolnymszkolnych
Wołacz (hej!):szkolnyszkolni/szkolne

Komentarze