Szybkie

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: niemęskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: równy

Sylaby 2

 • szyb
 • kie
 • szy
 • bkie

Głoski 5

 • sz
 • y
 • b
 • ki
 • e

Litery 7

 • S
 • z
 • y
 • b
 • k
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):szybkaszybkie
Dopełniacz (kogo? czego?):szybkiejszybkich
Celownik (komu? czemu?):szybkiejszybkim
Biernik (kogo? co?):szybkąszybkie
Narzędnik (z kim? z czym?):szybkąszybkimi
Miejscownik (o kim? o czym?):szybkiejszybkich
Wołacz (hej!):szybkaszybkie

Komentarze